BA BOUWPROMOTOR

Burgerlijke garantieverstrekker

BA Bouwpromotor

Als projectontwikkelaar of beroepsverkoper kan uw burgerlijke aansprakelijkheid worden aangesproken, met name als u uw op plan verkoopt. Het bezit van een aansprakelijkheidsverzekeringspolis is essentieel om uzelf te beschermen tegen de financiële gevolgen die inherent zijn aan uw activiteit. Met SAR bent u gedekt tegen alle risico’s die verband houden met uw bedrijfsuitoefening of tijdens elke bouwactiviteit in België en Luxemburg.

 
 

Wat dekt deze BA Bouwpromotor ?

Het contract Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwpromotor dekt onder andere :

  • De Contractuele Professionele BA
  • De BA Uitbating (artikel 1382 tot 1384 en artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek)
  • Artikel 544 et 577/8 van het Burgerlijk Wet boe

Wie onderschrijft deze BA Bouwpromotor ?

Elke natuurlijk of rechtspersoon wiens functie het is om vastgoedprojecten te ontwikkelen, deze aan derden te verkopen of te ontwikkelen met het oog op het beheer ervan in de portefeuille.

 

Wanneer moet u de BA Bouwpromotor afsluiten?

De BA-bouwpromotor of de BA voor de verkoper van onroerende goederen aangeboden door de verzekeringsmakelaar SAR kan op elk moment worden onderschreven voor elk specifiek project of jaarlijks voor al uw onroerendgoedtransacties. Wel werkt deze niet met terugkerende kracht. We raden u daarom aan om deze verzekering af te sluiten voordat u met uw project begint.

 
 

Een vraag ?

Scroll to Top