VERZEKERING BEROEP
HERNIEUWBARE ENERGIE

Ons doel : voorkomen dat maatschappelijke verantwoorde projecten worden geblokkeerd door juridische beroepen

Het doel van het verzekeringscontract is om de bouw, exploitatie en financiering van wind-, fotovoltaïsche- en biogasprojecten mogelijk te maken, ondanks het bestaan van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Voordat een verzekering wordt afgesloten, moet het dossier van de administratieve machtiging en de geplaatste beroepen op deze machtiging aan een dubbele juridische audit worden onderworpen. Indien de exploitant al een eerste juridische audit heeft, wordt deze tweede audit uitgevoerd door een advocatenkantoor gespecialiseerd in omgevingsvergunningen en hernieuwbare energie, in opdracht van de verzekeraar ten koste van de promotor.

 

Risicoanalyse en preventie

De kosten van de Risicoanalyse en Preventie fase zijn gekoppeld aan de aard en complexiteit van het gecontroleerde project. Ze worden bepaald op basis van de informatie die door de bouwheer wordt verstrekt. Een gepersonaliseerd prijsvoorstel wordt opgesteld na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende risicomeldingsformulier.

Verzekeringsfase

In het geval van een schadegeval (schorsing of annulering van de vergunning) die niet kan worden geregulariseerd, zijn de volgende dekkingen van toepassing:

  • Het inkomensverlies P90 voor maximaal 4 jaar ;
  • De aanverwante kosten: sloop, opslag, beveiliging, niet-nakoming van huurcontracten, aankoopcontracten elektriciteit, bijkomende ABR-premie, verhuur van materiaal, enz ;
  • De openstaande schuld van het krediet aan de financiële instelling voor dit project na maximaal 4 jaar inkomen P90 ;
  • Sociaal kapitaal en bijbehorende lopende rekeningen (geïnvesteerd eigen vermogen) na 4 jaar P90 ;
  • Annuleringskosten voor renteafdekkingsinstrumenten (SWAP) ;
  • De kosten van vervroegde aflossing van de schuldendienst.

De prijsstelling is gebaseerd op het risico dat wordt overgedragen aan de verzekeraar.

 
Scroll to Top